lohn | model formularContract de Prelucrare in lohn

Act din categoria Contracte comerciale

CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. ……………………………………. nr. ………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. ……………………. din ……………………….., cod fiscal nr. ……………………….. din …………………………….., având contul nr. ………………………………………………, deschis la […]

model...