succesoral | model formularCONTRACT de vanzare cumparare bunuri succesorale

Act din categoria Contracte civile

Incheiat astazi ———- la Notariatul Public „X.Y.” I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D-na ——, domiciliata in ——–, nascuta ——- in Bacau, judetul ——, fiica lui ——– si a ——-, posesoarea cartii de identitate seria ——— nr.——- eliberata de Politia Municipiului ——, cod numeric personal ————-, in calitate de succesor al defunctului, pe de o parte, si […]

model...