inventariere | model formularCerere Inventariere bunuri succesorale

Act din categoria Cereri

Subsemnatul ….1)……., domiciliat in …..2)…… judetul …………., str. ……….., nr. ……., et. …., ap. …, va rog, in calitate de …….3)……, al defunctului ………4)……., incetat din viata la data de …………, cu ultimul domiciliu in ……5)….., judetul …………., str. …………, nr. ….., etajul ……, ap. ….., sa procedati la inventarierea bunurilor succesorale lasate de numitul […]

model...

Deschiderea procedurii succesorale notariale si de inventariere bunuri succesorale

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………. In temeiul art. 68 din Legea nr. 36/1995, Va rog sa dispuneti deschiderea procedurii succesiunii defunctului(ei) decedat(a) la data de ………, in ………. cu ultimul domiciliu in ……… si sa procedati la intocmirea inventarului si la luarea altor masuri de conservare a bunurilor ramase la decesul defunctului(ei). […]

model...

Acceptare succesiune sub beneficiu de inventar facuta de minor care a implinit 14 ani

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) …………., fiul lui si al …………., nascut(a) la data de ………., domiciliat(a) in ……………, in calitate de mostenitor legal sau testamentar al defunctului (ei) ………. decedat(a) la in …………, cu ultimul domiciliu in ……….. declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA RESPECTIV SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie pe care o fac in prezenta reprezentantului […]

model...