procedusa succesorala | model formularDeschiderea procedurii succesorale notariale si de inventariere bunuri succesorale

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………. In temeiul art. 68 din Legea nr. 36/1995, Va rog sa dispuneti deschiderea procedurii succesiunii defunctului(ei) decedat(a) la data de ………, in ………. cu ultimul domiciliu in ……… si sa procedati la intocmirea inventarului si la luarea altor masuri de conservare a bunurilor ramase la decesul defunctului(ei). […]

model...

Procura de reluare a procedurii succesorale (partaj)

Act din categoria Procuri

Subsemnaţii: ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………. eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., şi ……………………………………………………………………. cetăţean ……………………………………………………, […]

model...