Modele de Contracte civileContract de depozit

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………., domiciliat în ……………………………., str. …………………………….. nr. ………., bloc ……, scara ………, etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………….. în (localitatea) ……. sector/judeţ ……………………… fiul lui ………………………………. şi al …………………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………. nr. ……………………, eliberat de ………………………………, cod […]

model...

model:

Contract de audit financiar si de certificare bilant

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………, str. ………………………………….. nr. ……………………., bloc …………, scara ……….., etaj ………, apartament …….., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. ………………… din ……………………………., cod fiscal nr. ………………………………. din ……………………………, având contul nr. ……………………………………….., deschis la …………………………………………, reprezentată de ………………………, cu […]

model...

Contract de asigurare (varianta autovehicule)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………., str. ……………………………………. nr. …………., bloc ……….., scara ………, etaj ……, apartament ……., judeţ/sector …………………………………/……, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………….., sub nr. ……………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………………… din ………………………………, având contul nr. ………………………………, deschis la ………………………………………………………….., reprezentată de …………………………………………, cu […]

model...

Contract Act de mecenat

Act din categoria Contracte civile

I Subscrisa: 1. S.C. …………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………., str. ……………………….. nr. ……………, bloc ……….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………………., sub nr. …………………………., din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………, din …………………………….., având contul nr. ………………….., deschis la …………………………., reprezentată de ……………………………………., cu funcţia […]

model...

model: ,

Contract de Acceptare a donatiei

Act din categoria Contracte civile

Subsemnatul …………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ …………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………… în (localitatea) ………………..……………………… sector/judeţ ………………………………….., fiul lui ………………………… şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………….. nr. ……………….., eliberat de ……………………….., cod numeric personal ……………………………….., în […]

model...

Contract de schimb imobiliar

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………, str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ……………………. sector/judeţ …………………….., fiul lui ……………………………………… şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….., nr. ………………………, eliberat de ………………., cod […]

model...

Contract de intretinere

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………. în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ …………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. ……………………… eliberat de ……………., cod […]

model...

Contract de gaj bancar

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Banca …………………………………………………………… S.A., cu sediul în (localitatea) ……… România, reprezentată legal prin …………………., domiciliat în …………………….., str. …………………………….. nr. …….., bloc ……., scara ………, etaj …….., apartament ………, judeţ/sector ………………………………, cu funcţia de ……………………………., în baza împuternicirii nr. ………………. din ……………………… în calitate de creditor gajist, pe de o parte, şi […]

model...

Contract de arendare

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE2) 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………, str. ………………………………….. nr. ……………., bloc …………., scara ……….., etaj …………, apartament ………., judeţ/sector ……………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. ………………… din ……………………………., cod fiscal nr. …………………………. din ………………………., având contul nr. ……………………………………………., deschis la …………………………………………….., reprezentată de …………………………, cu […]

model...

model: