acceptare | model formularAct acceptarea donatiei

Act din categoria Diverse

Subsemnatul …………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ …………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………… în (localitatea) ………………..……………………… sector/judeţ ………………………………….., fiul lui ………………………… şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………….. nr. ……………….., eliberat de ……………………….., cod numeric personal ……………………………….., în […]

model...

Contract de Acceptare a donatiei

Act din categoria Contracte civile

Subsemnatul …………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ …………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………… în (localitatea) ………………..……………………… sector/judeţ ………………………………….., fiul lui ………………………… şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………….. nr. ……………….., eliberat de ……………………….., cod numeric personal ……………………………….., în […]

model...

Cerere pentru acceptarea expresa, acceptare succesiune

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR, Subsemnatul ……………. domiciliat in ……………………., In temeiul art.689 C. civ. declar ca ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA defunctului ………….. decedata la data de …/…/…. cu ultimul domiciliu in …………… al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt. Varog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor. DATA …./…./….. SEMNATURA DOMNULUI NOTAR PUBLIC………………………………. 54. ACCEPTAREA […]

model...

Acceptare succesiune sub beneficiu de inventar facuta de minor care a implinit 14 ani

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) …………., fiul lui si al …………., nascut(a) la data de ………., domiciliat(a) in ……………, in calitate de mostenitor legal sau testamentar al defunctului (ei) ………. decedat(a) la in …………, cu ultimul domiciliu in ……….. declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA RESPECTIV SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie pe care o fac in prezenta reprezentantului […]

model...

Cerere acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………, mostenitor(oare) legal(a) sau testamentar(a) a defunctului(ei) ……………, decedat(a) la data de ……….., in ………….. In temeiul art. 704 C. civ., declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA DEFUNCTULUI(EI) SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie care urmeaza sa fie inscrisa in registrul anume destinat pentru aceste declaratii (art. 76 alin. ultim din […]

model...

Cerere acceptare expresa a succesiunii

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………….. In temeiul art. 689 C. civ., declar ca ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA defunctului(ei) …………, decedat(a) la data de …….., cu ultimul domiciliu in ……….., al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt. Va rog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor. Data depunerii ………….. Semnatura, ………. […]

model...