mecenat | model formularContract Act de mecenat

Act din categoria Contracte civile

I Subscrisa: 1. S.C. …………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………., str. ……………………….. nr. ……………, bloc ……….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………………., sub nr. …………………………., din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………, din …………………………….., având contul nr. ………………….., deschis la …………………………., reprezentată de ……………………………………., cu funcţia […]

model...

model: ,

Act de mecenat

Act din categoria Acte constitutive

I. Subscrisa: 1. S.C. …………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) nr. ………..………., bloc ……….., scara ..………, etaj ……., apartament ………, sector/judeţ ………………..………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din ………..…………., cod fiscal nr. …………………………….. din ………..…………., având contul nr. ……………………………………, deschis la …………….…………………………., reprezentată de ………………………., cu […]

model...