asigurare | model formularCONTRACT de asigurare sociala

Încheiat în baza art. 5 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de ………………… şi înregistrat la nr. ………………. din data de ……………………… la Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului ……………………./municipiului Bucureşti Între …………………………… posesor al actului de identitate seria …………….. nr. ………………………, codul numeric personal …………………, […]

model...

CONTRACT de asigurare (varianta autovehicule)

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………., str. ……………………………………. nr. …………., bloc ……….., scara ………, etaj ……, apartament ……., judeţ/sector …………………………………/……, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………….., sub nr. ……………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………………… din ………………………………, având contul nr. ………………………………, deschis la ………………………………………………………….., reprezentată de …………………………………………, cu […]

model...

Contract de asigurare (varianta autovehicule)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………., str. ……………………………………. nr. …………., bloc ……….., scara ………, etaj ……, apartament ……., judeţ/sector …………………………………/……, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………….., sub nr. ……………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………………… din ………………………………, având contul nr. ………………………………, deschis la ………………………………………………………….., reprezentată de …………………………………………, cu […]

model...

Cerere Pentru asigurare dovezi

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele celui ce cere asigurarea dovezii) domiciliat in localitatea …………….., judetul ……….., str. …………, nr. ….., etajul ….., apart. ….. va rog ca dupa citarea paratului ………………. (numele si prenumele paratului in cererea de asigurare a dovezii), domiciliat in localitatea ……………… judetul …………, str. ………….., nr. ….., etajul ….., […]

model...

Cerere Asigurare a dovezilor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a), ………. reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. ………. cu termen de judecata la data de, ……….. Formulez: CERERE PENTRU ASIGURAREA DOVEZILOR avand ca obiect (se indica obiectul). Motivele cererii: In fapt am chemat in judecata pe ……….(sau am fost chemat(a) in judecata de …………., pentru …………………. Intrucat principala proba o […]

model...

Pentru asigurarea servitutii de vedere

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………. domiciliat(a) in ……… str. ………. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………. domiciliat in ……….. str. ………. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. pentru a fi obligat sa asigure servitutea de vedere in favoarea imobilului meu din ……….. str. ……….. nr. […]

model...

Pentru asigurarea folosirii unei servituti de trecere

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul (a) ……………. domiciliat(a) in ……….. str. ………. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……… domiciliat in ……… str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. pentru a fi obligat sa-mi permita sa execut lucrarile necesare pentru intretinerea acelei parti din terenul sau […]

model...