act | model formularContract Act de mecenat

Act din categoria Contracte civile

I Subscrisa: 1. S.C. …………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………., str. ……………………….. nr. ……………, bloc ……….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………………., sub nr. …………………………., din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………, din …………………………….., având contul nr. ………………….., deschis la …………………………., reprezentată de ……………………………………., cu funcţia […]

model...

model: ,

Cerere Reconstituire sau intocmire ulterioara a unui act de stare civila

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………… domiciliat(a) in …………. chem in judecata Primaria ……….. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti: – RECONSTITUIREA SAU – INTOCMIREA ULTERIOARA A ACTULUI DE NASTERE, CASATORIE SAU DECES privind pe ……….., pentru ca ………………. Motivele cererii: In fapt, ……..(se enunta starea de fapt, obiectul cererii si motivele care justifica […]

model...

Cerere De investire cu titlu executoriu a unui act autentic

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………….., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………, str. ……………, nr. …….., etajul ………, apart. …….., va rog ca – in conformitate cu art. 376 C. proc. civ. – sa investiti cu formula executorie alaturatul act autentificat de Biroul notarial ……………, pe care il depun in original si prin care ……………….. ……………………….(numele, prenumele […]

model...

Pauliana impotriva unui act cu titlu gratuit

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………… domiciliat in ………….. Judetul ………… str. …… nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……… domiciliat in ……… judetul ……. str. …….. nr. ….. etajul …. apartamentul nr. ….. si pe ……………… domiciliat in ……….. judetul ……. str. ……….. nr. …. etajul …. […]

model...

Pauliana impotriva unui act cu titiu oneros

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……….. domiciliat in ………… judetul …….. str. …. nr. ……. etajul …… apartamentul nr. ….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………. domiciliat in …………. judetul …………. str. …….. nr. …… etajul ….. apartamentul nr. ….. si pe …………. domiciliat in …….. judetul ……. str. ………. nr. ….. si pe […]

model...

In anularea unui act de partaj voluntar

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………., str. …………….., nr. …….., etajul …….., apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………….., domiciliat in localitatea ……………………., judetul ………………, str. ……………, nr. …….., etajul ………, apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa anulati actul de partaj voluntar intervenit […]

model...

Act de mecenat

Act din categoria Acte constitutive

I. Subscrisa: 1. S.C. …………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) nr. ………..………., bloc ……….., scara ..………, etaj ……., apartament ………, sector/judeţ ………………..………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din ………..…………., cod fiscal nr. …………………………….. din ………..…………., având contul nr. ……………………………………, deschis la …………….…………………………., reprezentată de ………………………., cu […]

model...