Modele de Contracte civileContract imprumut de consumatie (garantat cu gaj)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ …………………….., fiul lui ………………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. ……………………, eliberat de ………………………., cod […]

model...

Contract de gaj

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi …………… la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. în (localitatea) …………………………… sector/judeţ ………………………., fiul lui ……………………………. şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….. nr. […]

model...

model:

Contract donatie (teren)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ……., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ……………………. sector/judeţ ……………………….., fiul lui ………………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….. nr. ………………………, eliberat de …………………….., cod […]

model...

model: ,

Contract donatie (teren cu declarant de superficie)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……., apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ………………………… sector/judeţ …………………………….., fiul lui …………………………. şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………… nr. ……………………., eliberat de …………….., cod […]

model...

Contract donatie (numerar)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………. în (localitatea) ……………………….. sector/judeţ …………………….., fiul lui …………………………………. şi al ………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ………………………, eliberat de …………….., cod […]

model...

Contract donatie (loc de veci)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ ……………………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ ………………………….., fiul lui ……………………….. şi al ………………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………. nr. ………………………….., eliberat de ………………, cod […]

model...

Contract donatie (cota indiviza loc de veci)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………, str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ …………………., fiul lui ……………………………….. şi al ………………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………. nr. …………………………., eliberat de ……………………, cod […]

model...

Contract de donatie bunuri mobile

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………, str. ……………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj ……., apartament ….., sector/judeţ …………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) …………………, sector/judeţ ………………………, fiul lui ……………………………………… şi al ……………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……………….. nr. ……………………, eliberat de …………………., cod […]

model...

Contract de donatie apartament cu uzufruct viager

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ………….. la ……………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în ………………………………………., str. …………………………………… nr. ………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judeţ ……………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………….. în (localitatea) ………………………, sector/judeţ ……………………………., fiul lui ………………………….. şi al ……………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………. nr. […]

model...

Contract de donatie (actiuni)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ …………………………., fiul lui ……………………….. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………… nr. ……………………, eliberat de …………………, cod […]

model...