constructii | model formularProcura de cumparare a unei constructii

Act din categoria Procuri

Subsemnatul …………………………………………………………………. cetăţean ………………………………, născut la data de ………………………………., în localitatea …………………………………, de sex ……………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………, cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Anularea instrainarii unui teren sau constructii, bun comun, de catre unul singur dintre soti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata …………….. (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea ……………….., judetul …………, str. ……………, nr. ………, etajul …….. apart. ………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………………… (numele si numele si prenumele sotului debitor), domiciliat in …………. judetul ………….., str. …………, nr. …….., etajul …….., apart. …….., pentru ca prin hotararea […]

model...