anulare | model formularCerere Suspendarea hotararii atacate cu contestatie in anulare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………………., Formulez: CERERE PENTRU SUSPENDAREA HOTARARII ATACATE CU CONTESTATIE IN ANULARE nr. ……… din ………. a Curtii de Apel …………., intimat(a) fiind domiciliat(a) in ……….., pe care va rog s-o judecati fara citarea partilor, s-o admiteti si sa suspendati executarea hotararii atacate pana la solutionarea contestatiei in anulare, inregistrata […]

model...

Constatare nulitate, anulare sau desfacere adoptie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate, sa hotarati: – CONSTATAREA NULITATII ADOPTIEI; – ANULAREA ADOPTIEI; – DESFACEREA ADOPTIEI, minorului(ei) ……….., incuviintata prin decizia nr. ……. din ………. emisa de ……….. (sau sentinta […]

model...

Chemare in judecata pentru anularea certificatului de mostenitor care confirma imparteala voluntara si pentru refacerea impartelii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …….., domiciliat(a) in …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., pentru: – ANULAREA CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR nr. ………. din ………. eliberat de Notarul public …………. prin care s-a consfintit imparteala voluntara a succesiunii defunctului(ei) ………., decedat(a) la data de ……….., in ……….. cu ultimul domiciliu […]

model...

Cerere de Anularea vanzarii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat in …………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………., domiciliat(a) in ……., pentru ANULARE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE (autentic sau sub semnatura privata), intervenit intre noi la data de ……… si sa fie obligat sa reprimeasca lucrul pe care mi l-a vandut si sa-mi restituie pretul pe […]

model...

Cerere anularea executarii pedepsei la locul de munca

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Unitatea ………….., cu sediul in ………….. cerem ANULAREA EXECUTARII PEDEPSEI LA LOCUL DE MUNCA, privind pe condamnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………. care, prin hotararea nr. ………. din …………. pronuntata de …………., in dosarul penal nr. ………, in baza art. ……., a fost condamnat(a) la …………. cu executarea pedepsei la locul de munca, respectiv […]

model...

Cerere anulare certificat de mostenitor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………, domiciliat(a) in …….., pentru ANULAREA CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR nr. ……. din …….. eliberat de Notarul public …………, pentru ca ……………. Cer obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces. Motivele actiunii: […]

model...

Anulare, rectificare sau completare a unei inregistrari in registru de stare civila

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in ………….. chem in judecata Primaria ………., pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti: – ANULAREA, – RECTIFICAREA, SAU – COMPLETAREA ACTULUI DE NASTERE, CASATORIE SAU DECES privind pe ………, inregistrat la Serviciul starii civile de pe langa Primaria ……., sub nr. ……….. din data de …….., pentru […]

model...

Cerere anulare a reabilitarii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Parchetul de pe langa ……………., In temeiul art. 139 C. pen. si art. 503 C. proc. pen., Cerem ANULAREA REABILITARII JUDECATORESTI privind pe condamnatul …………., domiciliat in …………. care, prin sentinta penala nr. ……. din ……… a ………. pronuntata in dosarul nr. ………. a fost reabilitat judecatoreste de condamnarea de ………… aplicata prin […]

model...

Cerere anulare hotarare declarativa de moarte

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, Formulez CERERE PENTRU ANULAREA HOTARARII DECLARATIVA DE MOARTE pronuntata prin sentinta civila nr. …….. din ……….., in dosarul nr. ……… al acestei instante, prin care am fost declarat mort prezumat, moarte ce ar fi avut loc la data de ………, hotarare pe care va rog s-o anulati. In […]

model...

Cerere (Memoriu) pentru introducere recurs in anulare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PROCUROR GENERAL, Subsemnatul(a) …………… domiciliat(a) in ……………….. Vin cu rugamintea ca in temeiul art. 330 alin. 1 pct. 1 sau 2 C. proc. civ., sa introduceti: RECURS IN ANULARE, la Curtea Suprema de Justitie, impotriva sentintei (sau deciziei) civile din ……. pronuntata de ………… in dosarul nr. ……….. prin care (se enunta solutia pronuntata), […]

model...