lichidare | model formularNota de lichidare

Act din categoria Diverse

Unitatea____________________ Exemplar 1 Sediul _____________________ Se inmaneaza persoanei incadrate NOTA DE LICHIDARE Numele____________________________ Prenumele______________________ Nr.matricol__________________ Functia___________________ locul de munca _________________________________________________________________ Poseda carnet de munca: seria_________________________________________ Motivul incheierii notei de lichidare 1)__________________________________ la data de ____________________ 1) se va inscrie motivul lichidarii: desfacerea contractului de munca conform art. ____________________ din Codul Muncii. Natura debitului *) Titlul […]

model...

model:

Procura de administrare, dizolvare si lichidare a unei societati comerciale

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea ……………………………….., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeÅ£ ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ………………………. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe […]

model...