comandita simpla | model formularSocietate comerciala in comandita simpla

Act din categoria Acte constitutive

Subsemnatii …………………… (nume, prenume, domiciliu, cetatenie, buletin de identitate sau, in cazul persoanelor juridice, denumirea, sediul si nationalitatea, comanditar, dupa caz, comanditat) am convenit asupra incheierii prezentului contract de constituire a unei societati in comandita simpla. CAPITOLUL I FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SI OBIECTUL SOCIETATII Art. 1. – Forma societatii este in comandita simpla, iar denumirea […]

model...