participare straina | model formularSocietate comerciala mixta, cu participare straina

Act din categoria Acte constitutive

Intre: 1. S.C. ………….. cu sediul in Romania, localitatea ……….. strada ……….. nr. …. judetul …………, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………….. reprezentata prin Director General ………….. si Director Economic ………….. pe de o parte si 2. Firma ………… cu sediul in statul …………. orasul …………. inregistrata la primaria orasului ……………….. sub nr. ………….. […]

model...