casatorie | model formularCerere Impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata(ul) …………., domiciliat(a) in …………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………., domiciliat(a) in ……….., pentru IMPARTIREA BUNURILOR COMUNE IN TIMPUL CASATORIEI De asemenea, cer obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces. Motivele actiunii: In fapt, sunt casatorit(a) cu paratul(a) de la […]

model...

Cerere Impartire bunuri comune dupa desfacere casatorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, pentru IMPARTIREA BUNURILOR COMUNE, dobandite de noi in timpul casatoriei. Cer, de asemenea, obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces. Motivele actiunii: In fapt, m-am casatorit cu […]

model...

In nulitatea casatoriei

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………….. (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea ……………, judetul …………., str. ………… nr. ……, etajul ……, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………….. (numele si prenumele paratei) domiciliata in localitatea …………….., judetul ………….., str. ………., nr. ……, etajul ……, apart. ……, pentru ca prin hotararea ce veti […]

model...

Chemare in judecata pt anularea casatoriei

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ……………… (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea …………….., judetul ……….., str. ………….., nr. ……, etajul ……, apart. ……, chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………….. (numele si prenumele paratului), domiciliat in localitatea ………………., judetul …………., str. ……………., nr. ……, etajul ……, apart. ……, pentru ca prin hotararea ce veti […]

model...

Impartire bunuri comune in timpul casatoriei

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………… domiciliat(a) in ………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….. domiciliat(a) in ……….. pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa hotarati ca exista motive temeinice care justifica impartirea bunurilor noastre comune si sa procedati la impartirea lor. Motivele actiunii: In fapt, sunt casatorit(a) cu paratul(a) […]

model...

Impartire a bunurilor comune dupa desfacerea casatoriei

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….. domiciliat(a) in ………. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………… domiciliat(a) in ………. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa impartiti bunurile comune, dobandite de noi in timpul casatoriei. In fapt, m-am casatorit cu paratul(a) la data de ………., casatorie care a fost desfacuta prin sentinta civila […]

model...

Impartirea bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei, intentata de creditorul personal al unuia dintre soti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea …………… judetul …………., str. …………., nr. ……, etajul …… apart. ……, chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………………… (numele si prenumele sotului debitor) si pe ……………… (numele si prenumele celuilalt sot), ambii domiciliati in localitatea ……………….., judetul …………………., str. …………, nr. ……, […]

model...