tablou de ordine | model formularCerere Inscriere in tabloul de ordine al creditorilor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……………., Avand in vedere ca la cererea creditorului(oarei) ……….. este urmarit si scos la vanzare imobilul ………, proprietatea debitorului(oarei) ………… in valoare de ………. lei. Intrucat am si eu un titlu de creanta constand in ………., fiind deci un creditor privilegiat (ipotecar sau chirografar). In temeiul art. 503 C. […]

model...

Cerere intocmire tablou de ordine a creditorilor in cadrul urmaririi imobiliare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………, domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………, str. ……………, nr. ………, etajul …….., apart. …….., va rog sa delegati un judecator pentru intocmirea tabloului de ordine a creditorilor in cadrul urmaririi incepute la cererea mea prin comandamentul nr. …….., din ……….., infiintat ca urmare a incheierii acestui tribunal nr. ………., din …………., […]

model...

Cerere de inscriere in tabloul de ordine a creditorilor si in tabloul distribuire pret

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………………, domiciliat in judetul ……………., str. …………… nr. ……., etajul ………, apart. …….., creditor al lui ……………….., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………, str……………., nr. ………, etajul …….., apart. ………, pentru suma de lei ………….., asa cum rezulta din ……………., va rog sa dispuneti inscrierea mea in tabloul de ordine al creditorilor […]

model...

Contestatie la tabloul de ordine

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………… Creditor privilegiat in cadrul urmaririi silite ce formeaza obiectul dosarului nr. ……… ce are fixat termen de adjudecare la data de ………, debitor fiind ……….. in care am depus titlul meu de creanta pentru a fi inscris in tabloul de ordine. Formulez: CONTESTATIE LA TABLOUL DE ORDINE pentru […]

model...