tablou | model formularCerere Inscriere in tabloul de ordine al creditorilor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……………., Avand in vedere ca la cererea creditorului(oarei) ……….. este urmarit si scos la vanzare imobilul ………, proprietatea debitorului(oarei) ………… in valoare de ………. lei. Intrucat am si eu un titlu de creanta constand in ………., fiind deci un creditor privilegiat (ipotecar sau chirografar). In temeiul art. 503 C. […]

model...

Depunere a titlului si de intocmire a tabloului de imparteala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………………….. pentru ca ordonanta de adjudecare a imobilului situat in …………, ce a format obiectul dosarului de executare nr. ……….. al acestei instante, a devenit executorie. In temeiul art. 562 C. proc. civ., depun titlul creantei mele si va rog sa dispuneti sa se INTOCMEASCA TABLOUL DE DISTRIBUIRE A […]

model...

Cerere De intocmire tablou de distribuire a pretului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea ………….., judetul …………… str……………. nr. …….., etajul ………., apart. ……., va rog sa dispuneti sa se intocmeasca tabloul de distribuire a pretului de ……………. lei rezultat din vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in localitatea ……………., judetul ………….., str. ……………., nr. ………, etajul ………., apart. …….., care […]

model...

model: ,

Cerere de inscriere in tabloul de ordine a creditorilor si in tabloul distribuire pret

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………………, domiciliat in judetul ……………., str. …………… nr. ……., etajul ………, apart. …….., creditor al lui ……………….., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………, str……………., nr. ………, etajul …….., apart. ………, pentru suma de lei ………….., asa cum rezulta din ……………., va rog sa dispuneti inscrierea mea in tabloul de ordine al creditorilor […]

model...

Contestatie la tabloul de ordine

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………… Creditor privilegiat in cadrul urmaririi silite ce formeaza obiectul dosarului nr. ……… ce are fixat termen de adjudecare la data de ………, debitor fiind ……….. in care am depus titlul meu de creanta pentru a fi inscris in tabloul de ordine. Formulez: CONTESTATIE LA TABLOUL DE ORDINE pentru […]

model...

Contestatie la tabloul de imparteala

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………………. Formulez: CONTESTATIE LA TABLOUL DE IMPARTEALA, intocmit in dosarul de executare silita nr. ………., al acestei instante, in care s-a scos la licitatie publica si s-a adjudecat imobilul ……….., proprietatea debitorului(arei) ……………, le cererea creditorului(arei) ………….., la pretul de ………… lei. Cand a fost intocmit tabloul de imparteala […]

model...