chirie | model formularChemare in judecata pentru plata chiriei

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………, domiciliat in localitatea ………….. judetul …………, str. ……….., nr. ……, etajul …….. apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………………. domiciliat in localitatea ……………, judetul …………., str. …………., nr. ……., etajul …….., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti da sa-l obligati sa-mi plateasca suma de ……….. […]

model...

Evacuarea chiriasului, ca urmare a expirarii termen locatiune

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………., domiciliat in localitatea ………………, judetul …………, str. …………, nr. …….., etajul ……., apart. ……., chem in judecata pe ………… domiciliat in localitatea ……………., judetul …………, str. ……….., nr. …….., etajul ……., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti evacuarea lui pe data de ……….. din imobilul proprietatea […]

model...

Evacuare chirias pentru neplata cu rea-credinta a chiriei

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea ……………… judetul ……………., str. ……………, nr. ………, etajul ………, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………… domiciliat in …………, judetul ……………., str. …………, nr. ……., etajul ………, apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa reziliati contractul de inchiriere vizat de sub […]

model...