Evacuarea chiriasului, ca urmare a expirarii termen locatiune

Model Evacuarea chiriasului, ca urmare a expirarii termen locatiune

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul …………., domiciliat in localitatea ………………, judetul …………, str. …………, nr. …….., etajul ……., apart. ……., chem in judecata pe ………… domiciliat in localitatea ……………., judetul …………, str. ……….., nr. …….., etajul ……., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti evacuarea lui pe data de ……….. din imobilul proprietatea mea din localitatea ……………, judetul …………., str. ………….., nr. ……., etajul …….., apart. ……., ca urmare a expirarii termenului pentru care fusese incheiat contractul de inchiriere intervenit intre noi la data de ……………. si vizat de ……………… sub nr. ………….. din …………., si sa-l obligati sa-mi plateasca suma de ………….. lei cu titlu de despagubiri pentru timpul cat a stat fara drept in imobilul meu. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

Motivele actiunii sunt urmatoarele:
In fapt, am inchiriat paratului la data de …………., in temeiul contractului sus-mentionat, o camera din apartamentul proprietatea mea, situat in localitatea ………… str. …………., nr. …….., pe termen de ………… Aceasta camera face parte din suprafata legala a subsemnatului si a familiei mele, care, desi in numar de …….. persoane, ocupam o suprafata locativa de numai ……. mp. In aceste conditii, contractul incheiat intre mine si parat nu a fost prelungit, nu a intervenit nici prelungirea lui conventionala, intrucat la data de …………., prin notificarea transmisa prin Serviciul de executari al Tribunalului …………………. si inregistrat sub nr. ……….., din ………….., i-am pus in vedere paratului ca la expirarea termenului contractual, si anume la data de …………., trebuie sa paraseasca camera ocupata de el. Desi acest termen a trecut, paratul refuza sa evacueze camera, cu toate ca prin ordinul de repartitie nr. ………….. din …………. al Serviciului de gospodarie locativa i s-a atribuit o suprafata locativa corespunzatoare.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 1436 C. civ.
Inteleg sa ma folosesc de proba cu acte, si anume de contractul de inchiriere dintre mine si parat, de cercetarea la fata locului si de adeverinta eliberata de Serviciul de gospodarie locativa al ………………
Depun prezenta actiune precum si copii legalizate de pe sus-mentionatul act, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………….

Evacuarea chiriasului, ca urmare a expirarii termen locatiune