evacuare | model formularCerere ordonanta presedintiala pentru evacuare a celui ce detine o suprafata locativa cu de la sine putere

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………… domiciliat in localitatea ………………., judetul ………….., str. ………….., nr. …….., etajul ………, apart. ………, chem in judecata pe …………. domiciliat in localitatea ………………. judetul …………, str. ………….. nr. …….., etajul ……., apart. ……., pentru ca prin ordonanta presedintiala ce veti da, sa ordonati evacuarea paratului din apartamentul situat in localitatea ………………. […]

model...

Cerere de chemare in judecata evacuare sotului turburent

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata(ul) …………, domiciliat(a) in …………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotul(ia) meu(a) ………….., domiciliat(a) in …………. pentru a fi EVACUAT(A) din locuinta care constituie domiciliul comun si totodata sa fie obligat(a) sa-mi plateasca cheltuieli de judecata. Motivele actiunii: In fapt sunt casatorit(a) cu paratul(a), iar din casatorie au rezultat minorii: […]

model...

Evacuarea locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti locatari

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….., domiciliat in localitatea ………………., judetul ………….., str. ………………, nr. ……., etajul ………, apart. ……, chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………. domiciliat in localitatea ………….., judetul ………….., str. ……….., nr. ……., etajul …….. apart. ……., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti evacuarea lui din imobilul situat […]

model...

Evacuarea locatarului pentru impiedicarea aplicarii unor dispozitii legale

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………….., domiciliat in ……………………., judetul ……………., str. …………, nr. …….., etajul ………, apart. …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………, domiciliat in localitatea …………., judetul …………., str. ……….., nr. ……., etajul ……., apart. ……., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti evacuarea lui din imobilul situat in […]

model...

Evacuarea chiriasului, ca urmare a expirarii termen locatiune

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………., domiciliat in localitatea ………………, judetul …………, str. …………, nr. …….., etajul ……., apart. ……., chem in judecata pe ………… domiciliat in localitatea ……………., judetul …………, str. ……….., nr. …….., etajul ……., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti evacuarea lui pe data de ……….. din imobilul proprietatea […]

model...

Evacuare chirias pentru neplata cu rea-credinta a chiriei

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea ……………… judetul ……………., str. ……………, nr. ………, etajul ………, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………… domiciliat in …………, judetul ……………., str. …………, nr. ……., etajul ………, apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa reziliati contractul de inchiriere vizat de sub […]

model...