Pentru reclamarea intretinerii de catre unul dintre soti in timpul procesului de divort

Model Pentru reclamarea intretinerii de catre unul dintre soti in timpul procesului de divort

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata ……………… (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea …………….., judetul …………… str. ……………., nr. ……., etajul …….., apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotul meu …………………. (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea …………. judetul …………, str. …………., nr. ……, etajul ……., apart. ……., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa-mi plateasca o pensie de intretinere lunara in suma de ……………… lei cu incepere de la data prezentei actiuni si pana la ramanerea definitiva a hotararii de divort. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

Motivele actiunii sunt urmatoarele:
In fapt, paratul a introdus impotriva mea o actiune de divort, care se gaseste pendinte la acest tribunal si care formeaza obiectul dosarului nr. ………….. Concomitent cu introducerea actiunii, sotul meu a parasit domiciliul conjugal, lasandu-ma cu desavarsire fara mijloace. Mentionez ca subsemnata sunt lipsita de orice venit, deoarece, din pricina sanatatii, sunt inapta de munca; sotul meu primeste un salariu de ………….. lei lunar de la intreprinderea unde lucreaza.
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 41, alin. 1 si art. 86 din Codul familiei.
Inteleg sa ma folosesc de proba cu interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – si de proba cu acte, si anume de adeverinta asupra salariului primit de acesta si de certificatul asupra starii sanatatii mele.
Depun prezenta actiune, precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Semnatura reclamantei,
………………….

DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………..

Pentru reclamarea intretinerii de catre unul dintre soti in timpul procesului de divort