divort | model formularDivort cand ambele parti sunt de acord cu desfacerea casatoriei

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatii soti: 1. ………….., cu domiciliul in ……………… si 2. ………….., cu domiciliul in ………………, va rugam sa dispuneti DESFACEREA CASATORIEI NOASTRE PRIN DIVORT, inregistrata sub nr. ……… din ……….. la Primaria ……….., pe baza acordului nostru. Totodata, prin aceeasi hotarare, va rugam sa dispuneti: a) sa-mi fie incredintat spre crestere si educare […]

model...

Cerere Divort

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata(ul) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata pe sotul(ia) meu(a) …………., domiciliat(a) in …………, pentru DIVORT urmand ca pe baza probelor ce vor fi administrate instanta sa hotarasca: a) in baza art. 37 alin. 2 C. fam., desfacerea casatoriei inregistrata sub nr. ……… din ……… la ……… din vina paratului(ei). b) in […]

model...

model:

Cerere actiune de divort

Act din categoria Cereri

Domnule presedinte, Subsemnatul ……………………………………, domiciliat în ………………………………., judetul ……………………., str. …………….., nr. ……… , etajul ………., apart. ……….., chem în judecatã pe sotia mea ……………..domiciliatã în ……………………., judetul ……………………., str. …………….., nr. ……… , etajul ………., apart. ……….., pentru ca prin hotãrârea ce veti pronunta sã desfaceti cãsãtoria încheiatã între subsemnatul si pârâta ……………………….., la […]

model...

model: ,

Procura de partaj in actiunea de divort

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………….. cetăţean ………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………… eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Pentru reclamarea intretinerii de catre unul dintre soti in timpul procesului de divort

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ……………… (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea …………….., judetul …………… str. ……………., nr. ……., etajul …….., apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotul meu …………………. (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea …………. judetul …………, str. …………., nr. ……, etajul ……., apart. ……., pentru ca prin hotararea […]

model...