parinti | model formularCerere acordare pensie parinti

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., pentru ca pe baza hotararii ce veti pronunta, sa-l(o) obligati la PENSIE DE INTRETINERE PENTRU PARINTE, incepand cu data introducerii actiunii, pe tot restul vietii mele si la plata cheltuielilor de judecata pe care le […]

model...

Cerere parinti pentru inapoiere copil de la o persoana care il tine fara drept

Act din categoria Cereri

Subsemnatii (numele si prenumele ambilor reclamanti), ambii domiciliati in localitatea …………….., judetul ………….., str. …………., nr. …….., etajul ………, apart. …….., chemam in judecata si personal la interogatoriu pe (numele si prenumele paratului), domiciliat in localitatea ……………. judetul ……….., str. …………., nr. ……., etajul …….., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l […]

model...

Pentru reclamarea intretinerii copilului minor de catre unul dintre parinti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ………………. (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea ……………….., judetul …………… str. …………., nr. …….., etajul ………, apart. …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………………. (numele si prenumele paratului), domiciliat in localitatea ………………, judetul ……………, str. ………….., nr. …….., etajul ……., apart. ………, pentru ca prin hotararea ce veti […]

model...

Desfacere infiere pentru lipsa consimtamantului unui dintre parintii firesti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………… (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea ……………. judetul ………….., str. ………….., nr. ……., etajul ………, apart. ………., chem in judecata pe ………… domiciliat in localitatea ……………. judetul ……………, str. …………….. nr. …….., etajul …….., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta dupa ascultarea delegatului autoritatii tutelare de pe […]

model...