Modele de ProcuriProcura de constituire a unei societati comerciale

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetăţean …………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. …………………………………………….., nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de constituire a unei ipoteci

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetăţean …………………………………, născut la data de ………………………………, în localitatea ………………………………, de sex …………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. …………………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de adoptie a unui minor

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex ……………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ……………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ……………………………………, posesor al ………………………….., seria …………… nr. …………………… eliberat de ………………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

model: ,

Procura de administrare, dizolvare si lichidare a unei societati comerciale

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea ……………………………….., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ………………………. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de administrare a unui teren agricol

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………… cetăţean …………………………………., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex …………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de administrare Loc de veci

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………… cetăţean ………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ……………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de administrare a unui autovehicul

Act din categoria Procuri

PROCURĂ Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………, născut la data de ………………………………, în localitatea ……………………………….., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta […]

model...

Procura de administrare a unui apartament

Act din categoria Procuri

Subsemnatul …………………………………………………………… cetăţean …………………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………….., cod numeric personal ………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

model:

Procura de administrare a unei societati comerciale

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………… cetăţean …………………………………., născut la data de ……………………………., în localitatea …………………………………, de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

model:

Procura de acceptare a unei succesiuni

Act din categoria Procuri

PROCURĂ*) Subsemnatul …………………………………………………………… cetăţean ………………………………….., născut la data de ……………………………., în localitatea …………………………………, de sex ………………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ……………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ …………………………………., posesor al ……………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta […]

model...