minor | model formularRevocarea liberarii minorului din centrul de reeducare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Parchetul de pe langa, ………………. In temeiul art. 108 C. pen., venim cu rugamintea de a dispune REVOCAREA LIBERARII minorului …………, fiul lui ………. si al ……….. nascut la data de ……….. cu domiciliul in ……….. care, prin sentinta penala nr. ………. din ……… a …………., pentru ca la data liberarii: a) are […]

model...

Revocare a internarii minorului aflat in centrul de reeducare sau intr-un institut medical-educativ

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Centrul de reeducare (sau institutul medical-educativ), cu sediul in ………. solicitam: REVOCAREA INTERNARII MINORULUI ………………….. fiul lui ………..si al …………., nascut la data de ………. cu domiciliul in …………, care in prezent se afla internat in unitatea noastra, masura dispusa prin sentinta penala nr. …….. din ……… a …………. Motive: In fapt, prin […]

model...

Liberarea minorului din centrul de reeducare inainte de a deveni major

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……… minor(a), aflat(a) la centrul de reeducare de la data ……….. va rog sa dispuneti LIBERAREA MEA INAINTE DE A DEVENI MAJOR. Motivele cererii: In fapt, la data de ………. am comis fapta constand in ……….. si prin hotararea penala nr. ……. din ………. a ……….. in dosarul penal nr. ………, in […]

model...

Chemare in judecata pentru stabilirea domiciliului minorului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata(ul) …………. domiciliat(a) in ……….. in numele si ca reprezentant(a) legal(a) a-l(a) copilului meu minor ……….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotul(a) parat(a) ……….., domiciliat(a) in ………, pentru STABILIREA DOMICILIULUI MINORULUI LA MINE. De asemenea, va rog ca paratul(a) sa fie obligat(a) sa contribuie la cheltuielile de crestere, educare, invatatura […]

model...

Cerere de chemare in judecata pentru inapoierea minorului de la persoanele care il detin fara drept

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in …………. in numele si ca reprezentant(a) legal(a) a-l (a) minorului ………… nascut la data de ………., chem la judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……………, domiciliat(a) in ………….. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l(o) obligati sa-mi INAPOIEZE MINORUL, pe care il tine fara drept. De asemenea, […]

model...

Acceptare succesiune sub beneficiu de inventar facuta de minor care a implinit 14 ani

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) …………., fiul lui si al …………., nascut(a) la data de ………., domiciliat(a) in ……………, in calitate de mostenitor legal sau testamentar al defunctului (ei) ………. decedat(a) la in …………, cu ultimul domiciliu in ……….. declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA RESPECTIV SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie pe care o fac in prezenta reprezentantului […]

model...

Procura de adoptie a unui minor

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex ……………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ……………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ……………………………………, posesor al ………………………….., seria …………… nr. …………………… eliberat de ………………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

model: ,

Chemare in judecata repararea prejudiciului cauzat de minor

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……….. domiciliat in ……… judetul …… str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr. …., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………. si pe ……….. ambii domiciliati in ………… judetul …….. str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-i obligati sa-mi […]

model...

Minorului devenit major pentru repararea pagubelor pricinuite din culpa fostului tutore

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………………….. (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea …………………… judetul ……………….., str. …………………. nr. ……., etajul ……., apart. …….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………… (numele si prenumele paratului) domiciliat in localitatea …………….. judetul ……………., str. ………………….., nr. ……., etajul ………., apart. ………., pentru ca, prin hotararea ce veti […]

model...