adoptie | model formularIncuviintare adoptie formulata de unul dintre soti pentru copilul celuilalt sot

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….. Formulez CERERE PENTRU INCUVIINTAREA ADOPTIEI minorului(ei) ………., fiul (fiica) lui ………. si al (a) …………, nascut(a) la ……… in ………., domiciliat(a) in …………, urmand a fi citati in cauza: – sotul meu (sau sotia mea) …………, domiciliat(a) in …………, in calitate de parinte firesc al minorului(ei); – ……….., […]

model...

Cerere Incuviintarea adoptiei

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………, Formulez CERERE PENTRU INCUVIINTAREA ADOPTIEI minorului(ei) ………., fiul (fiica) lui ………. si al (a) …………, nascut(a) la …….., in ………, cu domiciliul in …………., urmand sa citati in cauza pe: – parintii minorului: ………… ……….., domiciliati in …………, – pe minor (daca a implinit 10 ani); – autoritatea […]

model...

Constatare nulitate, anulare sau desfacere adoptie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate, sa hotarati: – CONSTATAREA NULITATII ADOPTIEI; – ANULAREA ADOPTIEI; – DESFACEREA ADOPTIEI, minorului(ei) ……….., incuviintata prin decizia nr. ……. din ………. emisa de ……….. (sau sentinta […]

model...

Procura de adoptie a unui minor

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex ……………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ……………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ……………………………………, posesor al ………………………….., seria …………… nr. …………………… eliberat de ………………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

model: ,