conventie civila | model formularConventie civila de prestari servicii

Act din categoria Contracte civile

Societatea Comercială ………………………… Sediul ……………………………………………….. Codul fiscal ……………………………………….. Telefon ……………………………………………… I. PărÅ£ile contractante 1. …………………………, cu sediul în …………………………., str. ……………………………………. nr. ………….., telefon ……………., cont de virament nr. ………………., deschis la ………………………….., reprezentată prin …………………………., în calitate de ………………….., numită în prezentul contract angajator (beneficiar), ÅŸi 2. ……………………………., domiciliat în …………….., str. …………………….. nr. […]

model...