CONTRACT de MASINA

Model CONTRACT de MASINA

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE
din……………..

PARTI CONTRACTACTANTE

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

si

———————–__________________________________________________________________

OBIECTUL CONTRACTULUI

Autoturism ________________________________________________________________
________________________________________________________________

VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea negociata de vanzare a autoturismului, stabilita prin acordul partilor, este de ___________________________

S-a stabilit achitarea sumei de __________________________, reprezentand prima plata a sumei datorate, urmand ca restul sumei sa fie achitat integral in termen de

________________________________________________________________

OBLIGATII CONTRACTUALE

Obligatiile CUMPARATORULUI:

– Plata integrala a sumei negociate, reprezentand contravaloarea autoturismului, la termenul stabilit prin contract.
– Plata penalitatilor de _________ % pe zi intarziere din valoarea reziduala, daca restul sumei datorate nu este achitat in termenul stabilit prin prezentul contract.

Obligatiile VANZATORULUI:

– Comunicarea starii tehnice EXACTE a autoturismului, cu buna-credinta, asa cum o cunoaste in momentul semnarii contractului.
– Predarea autoturismului in ziua semnarii contractului, inclusiv a
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ALTE CLAUZE

– Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
– In conditiile in care CUMPARATORUL nu mai doreste achizitionarea autoturismului, acesta are obligatia se a restitui autoturismul, iar vanzatorul se obliga sa restituie suma primita minus __________.
– Daca VANZATORUL nu mai doreste sa vanda, acesta are obligatia de a restitui suma primita plus __________, iar cumparatorul are obligatia de a restitui autoturismul.
– Repararea eventualelor pagube pe care le-ar putea suferi obiectul contractului vor fi suportate de partea in posesia careia se afla autoturismul in momentul producerii acestora.
Subsemnatul ________________________________________________________________
________________________________________________________________
declar pe propria-mi raspundere ca i-am comunicat cumparatorului starea tehnica EXACTA a autoturismului, asa cum o cunosc eu, fara sa ascund intentionat, cu rea-credinta eventuale defectiuni ale acestuia.
Daca, in urma verificarii efectuate la service-ul ……. din oras, se stabileste ca autoturismul necesita reparatii mai mari de 500 Euro pentru a putea fi utilizata normal (inclusiv clima), valoarea acestuia urmeaza a fi re-negociata, iar daca nu se ajunge la o intelegere, contractul se anuleaza prin intelegerea partilor, fara penalizari.

In momentul achitarii integrale a sumei stabilite prin contract, autoturismul va trece in proprietatea cumparatorului, urmand ca vanzatorul sa predea toate actele, documentatia si accesoriile originale ale autoturismului.

VANZATOR, BENEFICIAR,

model: ,

CONTRACT de MASINA