partaj | model formularCerere Partaj

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a), …………., domiciliat in ………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in ………. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti PARTAJUL AVERII SUCCESORALE privind bunurile ramase la decesul defunctului(ei) ………….. urmand sa stabiliti masa bunurilor de impartit, cotele ce ni se cuvin in calitate de copartasi […]

model...

model:

Cerere Imparteala voluntara (partaj)

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatii ……………., domiciliati in ………….., mostenitorii defunctului(ei) ………….., decedat(a) la data de ……….., in ………, cu ultimul domiciliu in …………….., care am acceptat in termen legal mostenirea si am cerut deschiderea procedurii succesorale notariale, declaram ca am hotarat sa impartim prin buna invoiala bunurile ce alcatuiesc masa succesorala, asupra carora ne aflam […]

model...

Procura de reluare a procedurii succesorale (partaj)

Act din categoria Procuri

Subsemnaţii: ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………. eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., şi ……………………………………………………………………. cetăţean ……………………………………………………, […]

model...

Procura de partaj in actiunea de divort

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………….. cetăţean ………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………… eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

In anularea unui act de partaj voluntar

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………., str. …………….., nr. …….., etajul …….., apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………….., domiciliat in localitatea ……………………., judetul ………………, str. ……………, nr. …….., etajul ………, apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa anulati actul de partaj voluntar intervenit […]

model...

Chemare in judecata Iesire din indiviziune (partaj, imparteala)

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….. domiciliat(a) in …………. str. ……….. nr. …. apartamentul nr. …. chem in judecata pe …………. domiciliat in …………. str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa declarati iesirea noastra din indiviziune asupra imobilului din ………… str. ……… nr. …. nr. carte funciara ………… […]

model...

Chemare in judecata pentru Partaj

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ……….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………… domiciliat(a) in ………. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti iesirea noastra din indiviziune asupra bunurilor ramase la decesul defunctului (ei) ……… Va rog sa stabiliti masa bunurilor de impartit, cotele ce ni se cuvin in […]

model...