club sportiv | model formularAcord de transfer

Act din categoria Diverse

ÃŽncheiat astăzi …………………….. la ………………………………………. I. PÄ‚RÅ¢ILE ACORDULUI 1.1. Clubul …………………………………… cu sediul în ……………………………… str. …………………………….. nr. …………, sectorul/judeÅ£ul …………………………, înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin SentinÅ£a civilă nr. …………………………………. din ………………………………. a ……………………………. reprezentat de …………………………….. având funcÅ£ia de ………………….. în calitate de cedent, pe de o parte, ÅŸi 1.2. Clubul ……………………………………… cu […]

model...

Contract individual de munca (cluburi sportive profesioniste)

Act din categoria Contracte civile

ÃŽncheiat astăzi ……………………..la ………………………………………. ÃŽnregistrat la DirecÅ£ia Generală de Muncă ÅŸi ProtecÅ£ie Socială ………………………………….. sub nr. ……………………. din ……………………. ………………………………………………………….. (semnătura ÅŸi parafa) Prezentul contract de munca se încheie în baza contractului colectiv de muncă al jucătorilor de …………………………………………. profesioniÅŸti pe anul …………………………………………….., încheiat între Clubul …………………………………………………………………………………………….. ÅŸi Sindicatul (reprezentanÅ£ii salariaÅ£ilor) din cadrul Clubului ………………………………………………………………………….* […]

model...