club sportiv | model formularAcord de transfer

Act din categoria Diverse

Încheiat astăzi …………………….. la ………………………………………. I. PĂRŢILE ACORDULUI 1.1. Clubul …………………………………… cu sediul în ……………………………… str. …………………………….. nr. …………, sectorul/judeţul …………………………, înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. …………………………………. din ………………………………. a ……………………………. reprezentat de …………………………….. având funcţia de ………………….. în calitate de cedent, pe de o parte, şi 1.2. Clubul ……………………………………… cu […]

model...

Contract individual de munca (cluburi sportive profesioniste)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………………..la ………………………………………. Înregistrat la Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială ………………………………….. sub nr. ……………………. din ……………………. ………………………………………………………….. (semnătura şi parafa) Prezentul contract de munca se încheie în baza contractului colectiv de muncă al jucătorilor de …………………………………………. profesionişti pe anul …………………………………………….., încheiat între Clubul …………………………………………………………………………………………….. şi Sindicatul (reprezentanţii salariaţilor) din cadrul Clubului ………………………………………………………………………….* […]

model...