chemare in judecata | model formularCerere de chemare in judecata pentru restituirea platii nedatorare

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subscrisa societate comerciala …………………….. cu sediul social în ………………. înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului …………… la data de ………………………… prin reprezentantul dl/d-na ………………………… chemam în judecata societatea comerciala………………………… cu sediul social în ………………………… pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care : – sa obligati […]

model...

Cerere De chemare in judecata

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….. (numele si prenumele reclamantului, reclamantei sau reclamantilor), domiciliat in ………………. (localitatea in care domiciliaza reclamantul) judetul …………, str. …………….., nr. …. etajul …. apart. …… in calitate de ……………… (calitatea reclamantului, numai atunci cand nu sta in judecata in nume propriu – mandatar, tutore etc. In acest caz el este obligat […]

model...

Chemarea in judecata a altor persoane

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a), ………… domiciliat(a) in, ……….. avand calitatea de (reclamant sau parat) in actiunea ce face obiectul dosarului nr. ………. al acestei instante, cu termen de judecata la data de, ……………………, Formulez: CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA ALTOR PERSOANE, respectiv a numitului(ei), ……. ……… domiciliat(a) in, …………… pentru (se enumera motivul care dovedeste ca […]

model...

Chemare in judecata revocare contract de vanzare cumparare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratii: 1. ……………, domiciliat(a) in …………….., 2. ……………, domiciliat(a) in …………….., pentru REVOCAREA (DESFIINTAREA) CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE, autentificat sub nr. ……… din …….. de Notarul Public, facut in dauna intereselor mele de creditor al paratului(ei) cu consecinta revenirii bunului in […]

model...

Cerere Chemare in judecata pentru tagaduirea paternitatii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………, domiciliat in …………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotia parata ……………, domiciliata in …………, pentru TAGADUIREA PATERNITATII intrucat este cu neputinta ca eu sa fiu tatal copilului minor …………., nascut de sus-numita la data de …………. In cazul admiterii actiunii va rog sa dispuneti radierea numelui si prenumelui […]

model...

Chemare in judecata pentru rezilierea contractului de vanzare-cumparare

Act din categoria Actiuni in justitie, Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in …………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in …….., pentru REZILIEREA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE cu clauza de intretinere si obligarea sa la cheltuieli de judecata. In fapt, prin contractul de vanzare-cumparare, autentificat sub nr. …….. din ………, am vandut paratului(ei) toate bunurile mobile si […]

model...

Chemare in judecata pentru revendicarea de bunuri mobile de la masa succesorala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………… domiciliat(a) in ………………. Chem in judecata pe paratul(a) …………….. domiciliat(a) in ……….. pentru REVENDICAREA DE BUNURI MOBILE DE LA MASA SUCCESORALA urmand a se dispune scoaterea din inventarul intocmit privind bunurile succesorale ramase la decesul defunctului(ei) …………. a urmatoarelor bunuri: ………….. in valoare totala de ……… lei, care sunt proprietatea mea, […]

model...

Cerere Chemare in judecata pentru revendicare imobiliara

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat in …………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………, domiciliat(a) in ……….., pentru REVENDICARE IMOBILIARA urmand a fi obligat(a) sa-mi lase in deplina proprietate si posesie terenul impreuna cu toate constructiile si plantatiile aflate pe el, situat in ………., sa-mi restituie fructele percepute in valoare de ……….. […]

model...

Cerere Chemare in judecata pentru remitere alocatie de stat

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata …………., domiciliata in …………., in numele si ca reprezentanta legala a minorului …………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotul meu, paratul ………, domiciliat in …….. pentru ca, prin hotararea ce o veti pronunta, sa-l obligati sa-mi REMITA ALOCATIA DE STAT pe care a incasat-o, in suma de ………. lei. […]

model...

Chemare in judecata pentru constatarea nulitatii unor acte de instrainare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………………. Chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratii: – …………, domiciliat(a) in ………….. si – …………, domiciliat(a) in ………….. in actiune pentru CONSTATAREA NULITATII ACTULUI de vanzare-cumparare sub semnatura privata, incheiat la data de …….., avand ca obiect vanzarea-cumpararea unui teren in suprafata de ….. situat in […]

model...