servitute | model formularCerere Intabulare drept de servitute

Act din categoria Cereri

Cerere pentru intabularea dreptului de servitute Domnule Presedinte, Subsemnatul …………., domiciliat in …………., judetul ………….., str. ……………, nr. …, va rog ca in baza contractului de constituire a dreptului de servitute incheiat la data de …………, cu …………, domiciliat in ……….., judetul ………, str. …………, nr. …., sa dispuneti: 1. Intabularea, ca sarcina reala, a […]

model...

Pentru plata de despagubiri datorate pentru servitutea de trecere

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea …………., judetul ……………, str. ………….., nr. ……….., etajul ………, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………….. ………….., domiciliat in localitatea ………….., judetul ……….., str. …………., nr. …….., etajul ……….., apart. ………, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi plateasca suma de […]

model...

Pentru asigurarea servitutii de vedere

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………. domiciliat(a) in ……… str. ………. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………. domiciliat in ……….. str. ………. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. pentru a fi obligat sa asigure servitutea de vedere in favoarea imobilului meu din ……….. str. ……….. nr. […]

model...

Pentru asigurarea servitutii de trecere

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ……….. str. ………. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………. domiciliat in ………. str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. pentru a fi obligat sa asigure servitutea de trecere prin terenul sau situat in ………. str. ……… nr. […]

model...

Pentru asigurarea folosirii unei servituti de trecere

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul (a) ……………. domiciliat(a) in ……….. str. ………. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……… domiciliat in ……… str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. pentru a fi obligat sa-mi permita sa execut lucrarile necesare pentru intretinerea acelei parti din terenul sau […]

model...

Confesorie de servitute

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ……….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………… domiciliat(a) in ………. pentru a fi obligat(a): 1) sa-mi permita trecerea pe terenul sau la cale publica; 2) sa foloseasca drept drum de iesire la calea publica un alt loc de trecere decat cel stabilit anterior; 3) sa-mi […]

model...