social | model formularCONTRACT de asigurare sociala

Încheiat în baza art. 5 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de ………………… şi înregistrat la nr. ………………. din data de ……………………… la Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului ……………………./municipiului Bucureşti Între …………………………… posesor al actului de identitate seria …………….. nr. ………………………, codul numeric personal …………………, […]

model...