vazare | model formularCONTRACT de vanzare actiuni

MODEL DE CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE ACTIUNI Intre: Fondul Proprietatii de Stat, denumit in continuare F.P.S., cu sediul in Bucuresti, str. ………… sector ……… reprezentat legal prin domnul ………. presedintele Consiliului de administratie, in calitate de vanzator, si Asociatia ………. cu sediul in ……….., reprezentata legal prin domnul …………, presedintele Consiliului de administratie, in calitate […]

model...

model: ,