colectiv | model formularContract colectiv de munca

Act din categoria Contracte civile

Incheiat astazi …………………….. la ………………………………………. PREAMBUL (1) Prezentul contract colectiv de munca se incheie in temeiul prevederilor ………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. . (2) Obiectul sau il constituie stabilirea drepturilor si obligatiilor cluburilor de ………………………………… si ale jucatorilor de ……………………………… cu privire la organizarea si prestarea muncii specifice activitatii lor. (3) Contractul colectiv de munca se fundamenteaza pe […]

model...

model: ,