Modele de Actiuni in justitieEvacuarea locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti locatari

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….., domiciliat in localitatea ………………., judetul ………….., str. ………………, nr. ……., etajul ………, apart. ……, chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………. domiciliat in localitatea ………….., judetul ………….., str. ……….., nr. ……., etajul …….. apart. ……., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti evacuarea lui din imobilul situat […]

model...

Evacuarea locatarului pentru impiedicarea aplicarii unor dispozitii legale

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………….., domiciliat in ……………………., judetul ……………., str. …………, nr. …….., etajul ………, apart. …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………, domiciliat in localitatea …………., judetul …………., str. ……….., nr. ……., etajul ……., apart. ……., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti evacuarea lui din imobilul situat in […]

model...

Evacuarea chiriasului, ca urmare a expirarii termen locatiune

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………., domiciliat in localitatea ………………, judetul …………, str. …………, nr. …….., etajul ……., apart. ……., chem in judecata pe ………… domiciliat in localitatea ……………., judetul …………, str. ……….., nr. …….., etajul ……., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti evacuarea lui pe data de ……….. din imobilul proprietatea […]

model...

Evacuare chirias pentru neplata cu rea-credinta a chiriei

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea ……………… judetul ……………., str. ……………, nr. ………, etajul ………, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………… domiciliat in …………, judetul ……………., str. …………, nr. ……., etajul ………, apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa reziliati contractul de inchiriere vizat de sub […]

model...

In evacuarea chiriasului pentru degradarea imobilului

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea …………….., judetul …………….., str. …………, nr. …….., etajul …….., apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………, domiciliat in localitatea ………………., judetul …………., str. …………., nr. ……, etajul ……., apart. ……, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa reziliati contractul de inchiriere vizat de […]

model...

Despagubiri pentru neexecutare obligatiil contractuale din executarea prin echivalent

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……… domiciliat in ………. judetul ……. str. ……… nr. … etajul … apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………. domiciliat in ………. judetul ……. str. nr. …. etajul …. apart. nr. ….. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi plateasca suma de lei …… […]

model...

Despagubiri pentru executarea necorespunzatoare obligatiil contractuale

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………. domiciliat in ………….. judetul ……….. str. …… nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe …….. domiciliat in ………. judetul ……. str. …….. nr. …… etajul ….. apartamentul nr. ….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligatii sa nu plateasca suma de […]

model...

Desfacerea infierii pentru alte motive

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ………………. (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea …………., judetul ………….., str. ………….., nr. ……, etajul ……, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………………. (numele si prenumele paratului) domiciliat in localitatea ………….. judetul …………., str. …………, nr. ……., etajul ….., apart. ……., pentru ca prin hotararea ce veti […]

model...

model:

Chemare in judecata pt. contestarea recunoasterii paternitatii

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………… (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea ……………, judetul ……………, str. …………….., nr. ……., etajul ……, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………………. (numele si prenumele paratului) domiciliat in …………… judetul …………, str. ………….., nr. ……., etajul …….., apart. …….., in nume propriu si ca reprezentant legal […]

model...

Contestarea recunoasterea copilului de catre mama

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea ………….., judetul …………., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……, chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………… (numele si prenumele paratei), domiciliata in localitatea ……………, judetul …………., str. ……………., nr. ……., etajul ….., apart. ……., in nume propriu si ca reprezentanta […]

model...