Evacuare chirias pentru neplata cu rea-credinta a chiriei

Model Evacuare chirias pentru neplata cu rea-credinta a chiriei

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea ……………… judetul ……………., str. ……………, nr. ………, etajul ………, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………… domiciliat in …………, judetul ……………., str. …………, nr. ……., etajul ………, apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa reziliati contractul de inchiriere vizat de sub nr. …………., si sa dispuneti in consecinta evacuarea paratului din locuinta proprietatea mea din judetul ……………, str. …………., nr. ……., etajul ……., apart. ……., obligandu-l sa-mi plateasca suma de ………… lei cu titlu de chirii restante. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

Motivele actiunii sunt urmatoarele:
In fapt, paratul este chiriasul meu in apartamentul sus-mentionat in baza ordinului de repartitie al ……………., nr. ………… din ………. si a contractului de inchiriere vizat de ……………. sub nr. ……….. din
Desi in aceasta calitate, el are obligatia legala de a-mi plati o chirie lunara de …………….. lei, stabilita in conformitate cu dispozitiile H.C.M. nr. 1508/1953 totusi de paratul nu mi-a platit nici o chirie1).
Reaua-credinta a paratului rezulta din faptul ca desi are personal un salariu de ……………. lei, desi nu are nici un fel de alte greutati si desi duce o viata de petreceri, totusi nu a platit de ani, o chirie, care este de numai …………. lei. lunar. Mentionez, de asemenea, ca de cand imi este chirias, am fost silit sa-l chem de ………… ori in judecata pentru neplata chiriei, obtinand in acest sens hotararile nr. …………. din …………… si nr. ……….. din …………. ale acestui tribunal.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 1429, pct. 2 C. civ.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – de proba cu acte, si anume de contractul ce inchiriere si de adeverintele cu privire la salarizarea paratului, precum si de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. …………….., din localitatea …………., judetul …………., str. ……….., nr. …….., etajul ………, apart. ……….;
2. …………….., din localitatea …………., judetul …………., str. ……….., nr. …….., etajul ………, apart. ……….;
Depun prezenta actiune precum si copii certificate de pe contractul de inchiriere, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………….

___________
1) Actiunea in evacuare poate fi introdusa in aceleasi conditii si pentru neplata cu rea-credinta a cotelor parti din taxele comunale ori a cheltuielilor de intretinere, folosinta si impozit, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

Evacuare chirias pentru neplata cu rea-credinta a chiriei