despagubire | model formularPentru plata de despagubiri datorate pentru servitutea de trecere

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea …………., judetul ……………, str. ………….., nr. ……….., etajul ………, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………….. ………….., domiciliat in localitatea ………….., judetul ……….., str. …………., nr. …….., etajul ……….., apart. ………, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi plateasca suma de […]

model...

Despagubiri pentru neexecutare obligatiil contractuale din executarea prin echivalent

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……… domiciliat in ………. judetul ……. str. ……… nr. … etajul … apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………. domiciliat in ………. judetul ……. str. nr. …. etajul …. apart. nr. ….. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi plateasca suma de lei …… […]

model...