Evacuarea locatarului pentru impiedicarea aplicarii unor dispozitii legale

Model Evacuarea locatarului pentru impiedicarea aplicarii unor dispozitii legale

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ………………….., domiciliat in ……………………., judetul ……………., str. …………, nr. …….., etajul ………, apart. …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………, domiciliat in localitatea …………., judetul …………., str. ……….., nr. ……., etajul ……., apart. ……., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti evacuarea lui din imobilul situat in localitatea …………, judetul ………., str. ………… nr. …….. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

Motivele prezentei actiuni sunt urmatoarele:
In fapt, paratul locuieste impreuna cu mine, in temeiul ordinului de repartitie nr. …………. din ………….. si a contractului de inchiriere vizat de ………… sub nr. ……… din. Desi ocupa ………. din intreg imobilul si desi impreuna cu dansul locuiesc persoane ………, paratul nu contribuie, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, la cheltuielile comune de intretinere, folosinta si incalzire; mai mult decat atat, in scopul de a-si asigura o contributie mai redusa la acoperirea acestor cheltuieli, el a ascuns prezenta in apartamentul sau a fratelui sau, situatie care a fost descoperita si constatata de organele de politie.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 47, lit. d din Decretul nr. 78/1952.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – de proba cu acte, si anume de adeverinta eliberata de Sectia …….. politie si de proba cu martori, pentru care propun pe:
Depun prezenta actiune in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..

Evacuarea locatarului pentru impiedicarea aplicarii unor dispozitii legale