Posesorie in complangere (pentru deposedare neviolenta)

Model Posesorie in complangere (pentru deposedare neviolenta)

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul …………………….. domiciliat in ………………….., judetul ……………………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………….. domiciliat in ………………, judetul ……………., pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi lase in linistita posesie terenul situat in …………….., judetul …………., cu urmatoarele vecinatati ………………………………………………… Cer de asemenea cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

Motivele cererii sunt urmatoarele:
In fapt, subsemnatul exercit asupra terenului sus-mentionat o posesie continua, pasnica, publica si neprecara, de ……….. ani. In cursul ultimelor luni, insa, paratul a intrat cu plugul pe terenul meu, arand o portiune de ………. m adancime pe toata latura invecinata cu terenul sau si pretinzand ca aceasta portiune ii apartine prin mostenire de la tatal sau. Cum subsemnatul exercit o posesie care indeplineste conditiile art. 1847 C. civ. si care, la data deposedarii, era mai veche de un an de zile si deoarece nu a trecut inca un an de la aceasta deposedare, sunt indreptatit sa cer incetarea faptelor care ma impiedica sa-mi exercit posesia.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 647 C. proc. civ.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat in aceasta mentiune si de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. ………………. (numele si prenumele martorului), din ……….., judetul ……….., str. ……….., nr. ……, etajul …… apart. ……;
2. ……………., din ……………, judetul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;
3. ……………., din ……………, judetul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;
Depun prezenta actiune, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratul.

Semnatura reclamantei,
………………….

DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….

Posesorie in complangere (pentru deposedare neviolenta)