Despagubiri pentru executarea necorespunzatoare obligatiil contractuale

Model Despagubiri pentru executarea necorespunzatoare obligatiil contractuale

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ……………. domiciliat in ………….. judetul ……….. str. …… nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe …….. domiciliat in ………. judetul ……. str. …….. nr. …… etajul ….. apartamentul nr. ….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligatii sa nu plateasca suma de lei ……………. cu titlu de despagubiri pentru faptul de a-si fi indeplinit in mod necorespunzator obligatiile asumate prin contractul din ……. prin care se obligase sa execute pentru mine lucrarile de constructie a unei pivnite la imobilul meu din …….. judetul …….. str. ……… nr. …. Cer, de asemenea, cheltuieli dejudecata si onorariu de avocat:

Motivele actiunii:

In fapt, prin contractul sus-mentionat paratul s-a angajat sa-mi construiasca o pivnita in curtea imobilului proprietatea mea, cu obligatia din partea mea de a-i pune la dispozitie materialul necesar, ceea ce am si facut. Paratul a executat lucrarea, dar, din pricina viciilor de constructie, pivnita s-a prabusit la ……… de la terminarea constructiei.
Prin aceasta am fost prejudiciat cu suma de lei …….. ce reprezinta pretul platit reclamantului pentru lucrare si costul materialelor pe care i le-am pus la dispozitie.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 1073 Codul civil.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – de expertiza, de proba cu acte, si anume de facturile de achizitionare a materialului si de chitanta de primire a pretului, semnata de parat, precum si de proba cu martori pentru care propun pe:
1. …………… din ………. judetul ………. str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. ….
2. …………… din ………. judetul ………. str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. ….
Depun prezenta actiune, precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Data
…………..
Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………………

Despagubiri pentru executarea necorespunzatoare obligatiil contractuale