dispozitii legale | model formularEvacuarea locatarului pentru impiedicarea aplicarii unor dispozitii legale

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………….., domiciliat in ……………………., judetul ……………., str. …………, nr. …….., etajul ………, apart. …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………, domiciliat in localitatea …………., judetul …………., str. ……….., nr. ……., etajul ……., apart. ……., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti evacuarea lui din imobilul situat in […]

model...