locatar | model formularCerere Chemare in judecata a unui locatar

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subscrisa ASOCIATIA DE PROPRIETARI din str. …………. nr. …., bl……, Bucuresti, sector …., prin administrator …………………, formulam prezenta: CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA a paratului ……………………., domiciliat in Bucuresti, str. …… ………, nr……., bl. ….., sc. ….., ap. …., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa obligati paratul la: PLATA CHELTUIELILOR DE […]

model...

Evacuarea locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti locatari

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….., domiciliat in localitatea ………………., judetul ………….., str. ………………, nr. ……., etajul ………, apart. ……, chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………. domiciliat in localitatea ………….., judetul ………….., str. ……….., nr. ……., etajul …….. apart. ……., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti evacuarea lui din imobilul situat […]

model...

Evacuarea locatarului pentru impiedicarea aplicarii unor dispozitii legale

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………….., domiciliat in ……………………., judetul ……………., str. …………, nr. …….., etajul ………, apart. …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………, domiciliat in localitatea …………., judetul …………., str. ……….., nr. ……., etajul ……., apart. ……., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti evacuarea lui din imobilul situat in […]

model...