Despagubiri pentru neexecutare obligatiil contractuale din executarea prin echivalent

Model Despagubiri pentru neexecutare obligatiil contractuale din executarea prin echivalent

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ……… domiciliat in ………. judetul ……. str. ……… nr. … etajul … apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………. domiciliat in ………. judetul ……. str. nr. …. etajul …. apart. nr. ….. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi plateasca suma de lei …… cu titlu de despagubiri pentru faptul de a nu-si fi executat obligatiile ce-i reveneau din contractul din ………… prin care s-a obligat fata de mine sa execute si sa-mi predea un tablou cu tema ……….. in schimbul sumei de lei …………….. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

Motivele actiunii:

In fapt, la data de ……….. m-am inteles cu paratul, care este pictor, sa execute pentru mine un tablou cu tema …….., in schimbul sumei de lei …. pe care i-am platit-o cu acea ocazie. Desi termenul prevazut pentru predarea panzei era de …….., totusi paratul nu si-a executat angajamentul si nici macar nu a inceput lucrarea.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 1073 Codul civil.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – si de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. …………….. din ………. judetul ……… str. ……… nr. …. etajul…… apart. nr. ….
2. …………….. din ………. judetul ……… str. ……… nr. …. etajul…… apart. nr. ….
Depun prezenta actiune in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Data
…………..
Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………………

Despagubiri pentru neexecutare obligatiil contractuale din executarea prin echivalent