purtare | model formularEvacuarea locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti locatari

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….., domiciliat in localitatea ………………., judetul ………….., str. ………………, nr. ……., etajul ………, apart. ……, chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………. domiciliat in localitatea ………….., judetul ………….., str. ……….., nr. ……., etajul …….. apart. ……., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti evacuarea lui din imobilul situat […]

model...