executare | model formularCerere revocarea executarii pedepsei la locul de munca

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Unitatea ………………. cu sediul in …………………, cerem REVOCAREA EXECUTARII PEDEPSEI LA LOCUL, DE MUNCA, pedeapsa de ………, la care a fost condamnat(a) ……….. fiul(fiica) lui ……. si al(a) ………., nascut(a) la data de ……….., cu domiciliul in …………. prin hotararea penala nr. ……… din ……….. de ………… in dosarul penal nr. ………. Ca […]

model...

Cerere revizuire si suspendare executarea hotararii supuse revizuirii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………….., domiciliat(a) in …………………. Formulez: CERERE DE REVIZUIRE SI DE SUSPENDAREA EXECUTARII HOTARARII SUPUSA REVIZUIRII impotriva sentintei civile (sau deciziei civile) nr. ……… din ………. pronuntata de in dosarul nr. ………., intimat(a) fiind …………, domiciliat(a) in ………….., pe care va rog s-o admiteti si sa hotarati: – schimbarea, in tot sau in […]

model...

Cerere Pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un titlu executoriu

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE. Subsemnatul …………………, domiciliat in ………………., judetul ………………, str. …………….., nr. ………, etajul apart. ……., va rog sa dispuneti infiintarea unei popriri pentru suma de ………………. lei in mainile …………………. (numele si prenumele tertului poprit) din localitatea ……………., judetul ……………, str. ………….. nr. ……., etajul …….., apart. …….., asupra …………….. pe care tertul poprit […]

model...

Cerere Inceperea executarii silite

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………….., va rog sa dispuneti INCEPEREA EXECUTARII SILITE impotriva debitorului(oarei) ……….., domiciliat(a) in ………., care imi datoreaza ……………., asa cum reiese din sentinta civila nr. ………. ramasa definitiva si investita cu formula executorie, care constituie titlu executoriu. Cer ca urmarirea sa se faca asupra imobilului (teren sau constructie) situat […]

model...

Cerere Executare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………….. Formulez: CERERE DE EXECUTARE, scop in care depun sentinta civila (sau decizia civila) nr. ……… din ………. pronuntata de ……….. in dosarul nr. ………., investita cu formula executorie, din care reiese ca datornicul ……….., domiciliat in ……………… este obligat sa-mi ………………….. Pentru ca datornicul refuza sa-si execute obligatia […]

model...

model:

Cerere De executare silita imobiliara

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ………….., judetul ……………, str. ……………., nr. …….., etajul ………, apart. …….., va rog sa dispuneti inceperea executarii silite prin facerea si transcrierea comandamentului asupra imobilului din localitatea …………….., judetul ……………, str. ……………, nr. ………., nr. carte funciara ……………., nr. topografic ………., proprietatea lui […]

model...

Cerere De executare silita

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea ………………, judetul ……………, str. ……………, nr. ………, etajul ………, apart. ………, va rog sa dispuneti – in conformitate cu art. 372-373 C. proc. civ. – punerea in executare silita a ……………….. (se va indica titlul executoriu ce urmeaza a se executa) investit cu titlu executoriu si din care […]

model...

Cerere pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un titlu executoriu

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….. domiciliat in …………. Judetul ……….. (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……….. nr. …. etajul …. apart. nr. …. va rog sa dispune infiintarea unei popriri pentru suma de lei …….. in mainile ……….. din Judetul ……… (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……. nr. …. etajul ….. apart. nr. ….. […]

model...

Cerere anularea executarii pedepsei la locul de munca

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Unitatea ………….., cu sediul in ………….. cerem ANULAREA EXECUTARII PEDEPSEI LA LOCUL DE MUNCA, privind pe condamnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………. care, prin hotararea nr. ………. din …………. pronuntata de …………., in dosarul penal nr. ………, in baza art. ……., a fost condamnat(a) la …………. cu executarea pedepsei la locul de munca, respectiv […]

model...

Contestatie la executarea silita

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ……………….. Formulez: CONTESTATIE LA EXECUTARE impotriva executarii silite a deciziei civile nr. ……… din ………. pronuntata de ……….. ramasa definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie, la cererea intimatului(ei) ……….., domiciliat(a) in ……….. Pana la solutionarea acestei contestatii, va rog sa dispuneti: SUSPENDAREA EXECUTARII Admitand contestatia si anuland formele […]

model...