obligatii | model formularCerere Pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un titlu executoriu

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE. Subsemnatul …………………, domiciliat in ………………., judetul ………………, str. …………….., nr. ………, etajul apart. ……., va rog sa dispuneti infiintarea unei popriri pentru suma de ………………. lei in mainile …………………. (numele si prenumele tertului poprit) din localitatea ……………., judetul ……………, str. ………….. nr. ……., etajul …….., apart. …….., asupra …………….. pe care tertul poprit […]

model...

Cerere de incetare a obligarii la munca corectionala formulata de unitate

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Unitatea ……………, cu sediul in ……………. va roaga sa dispuneti INCETAREA obligarii la munca privind pe condamnatul(a) (sau contravenientul(a)) ……… domiciliat(a) in ………….. deoarece consideram ca indeplineste conditiile prevazute de lege. Motivele cererii: In fapt, prin sentinta penala nr. …….. din ………… pronuntata de ……….. in dosarul penal nr. …….. sus-numitul(a) ……….. a […]

model...

Cerere pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un titlu executoriu

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….. domiciliat in …………. Judetul ……….. (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……….. nr. …. etajul …. apart. nr. …. va rog sa dispune infiintarea unei popriri pentru suma de lei …….. in mainile ……….. din Judetul ……… (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……. nr. …. etajul ….. apart. nr. ….. […]

model...

Pentru executarea in natura a obligatiilor contractuale

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……… domiciliat in ………. judetul …….. str. …….. nr. ………. etajul …. apart. nr. ………. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………… domiciliat in ………… judetul ………. str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa-mi predea tabloul intitulat ………….. […]

model...

Despagubiri pentru neexecutare obligatiil contractuale din executarea prin echivalent

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……… domiciliat in ………. judetul ……. str. ……… nr. … etajul … apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………. domiciliat in ………. judetul ……. str. nr. …. etajul …. apart. nr. ….. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi plateasca suma de lei …… […]

model...

Despagubiri pentru executarea necorespunzatoare obligatiil contractuale

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………. domiciliat in ………….. judetul ……….. str. …… nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe …….. domiciliat in ………. judetul ……. str. …….. nr. …… etajul ….. apartamentul nr. ….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligatii sa nu plateasca suma de […]

model...