aplicare | model formularPlangere impotriva procesului-verbal de aplicare a sanctiunii contraventionale cu amenda

Act din categoria Plangeri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………………… Formulez: PLANGERE CONTRAVENTIONALA impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor nr. …….. din ………. incheiat de ………. prin care in baza art. 3 lit. … din Legea nr. 61/1990 am fost sanctionat(a) cu …………. lei amenda contraventionala. Va rog sa admiteti aceasta plangere si sa anulati procesul-verbal de constatare […]

model...

Evacuarea locatarului pentru impiedicarea aplicarii unor dispozitii legale

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………….., domiciliat in ……………………., judetul ……………., str. …………, nr. …….., etajul ………, apart. …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………, domiciliat in localitatea …………., judetul …………., str. ……….., nr. ……., etajul ……., apart. ……., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti evacuarea lui din imobilul situat in […]

model...