chirias | model formularEvacuare chirias pentru neplata cu rea-credinta a chiriei

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea ……………… judetul ……………., str. ……………, nr. ………, etajul ………, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………… domiciliat in …………, judetul ……………., str. …………, nr. ……., etajul ………, apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa reziliati contractul de inchiriere vizat de sub […]

model...